Dijital Okur Yazar Öğretmenler Ağı

Dijital Okur Yazar Öğretmenler Ağı “2015 ERASMUS KA 2 Statejik ortaklık projesi Hacettepe Üniversitesi liderliğinde 2 yıllık proje. Ortaklar İtalya, İspanya, İngiltere ve Türkiye’den kuruluşlar.

Proje çerçevesinde, öğretmenlerin dijital yeterliliklerini atırmak için hizmet içi eğitim modülleri geliştirildi. Bu modüllerin hazırlanmasında, iki ortağın önceki Comenius projesinin çıktıları temel alınarak güncellendi. Her ortak çıktıları kendi diline çevirerek pilot uygulama yaptı.  Neyi nasıl yaptık : Overview of Dli@t